Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
مقاوم سازی-FRP-شرکت کهن کارآزما

روش های مقاوم سازی

 • مشاهده در قالب پی دی اف

به صفحه آشنایی با روش های مقاوم سازی سایت شرکت مهندسین کهن کارآزما خوش آمدید.

مقاوم سازی ، کاشت میلگرد ، FRP ، طراحی بهینه سازه

شرکت مهندسین کهن کارآزما ارائه دهنده خدمات مهندسی در زمینه های زیر می باشد.

طراحی و اجرای مقاوم سازی ساختمان

طراحی و نصب FRP (اف آر پی)

طراحی و اجرای بهسازی لرزه ای

کاشت میلگرد در بتن

طراحی بهینه سازه

ترمیم بتن آسیب دیده

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره 55423215 تماس حاصل فرمایید.


روش های بهسازی سازه و مقاوم سازی ساختمان

کاشت میلگرد ، کاشت ، مجری frp ، مقاوم سازی ، مقاومسازی ، کاشت میل گرد ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، نصب میلگرد ، نصب بولت ، کاشت میلگرد ، مقاوم سازی ، مقاومسازی ، کاشت میلگرد کاشت میلگرد ، کاشت ، مجری frp ، مقاوم سازی ، مقاومسازی ، کاشت میل گرد ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت

کلیاتی در باره بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان و سازه

پس از ارزيابي آسيب پذيري يک ساختمان یا سازه در برابر زلزله و مشخص شدن نقاط ضعف، ميتوان نسبت به ارائه طرح بهسازي و یا مقاوم سازی آن اقدام نمود. هدف از بهسازي بهبود رفتار سازه در برابر نيروهاي ناشي از زلزله ميباشد بطوري که پس از انجام عمليات بهسازي بتوان انتظار داشت در سطوح خطر مختلف، خرابيها و خسارات وارده بر اجزاي ساختمان در حدود سطح عملکرد مورد انتظار مي باشد. به عنوان مثال ميزان خسارات کلي وارده بر يک ساختمان با سطح عملکرد ايمني جاني در حد متوسط پيش بيني ميشود به اين معنا که انتظار ميرود سختي و مقاومت باقيمانده در تمام طبقات وجود داشته، سيستم باربر ثقلي عمل کند. همچنين در اين سطح عملکرد از خطرات فروريزش اشياء جلوگيري شده اما بسياري از تأسيسات ساختمان و عناصر معماري صدمه مي بينند.

جهت نيل به اين مقصود لازم است هر طرح بهسازي و یا مقاوم سازی بطور دقيق و مطابق با وضعيت موجود ساختمان مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان نسبت به برآورده شدن معيارهاي پذيرش موجود در آيين نامه هاي معتبر، در اعضاي سازه اي و غيرسازه اي اطمينان حاصل نمود. معيارهايي که در يک طرح بهسازي مدنظر قرار مي گيرد مبتني بر اصول کلي طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر زمين لرزه مي باشد با اين تفاوت که در اين حالت به دليل وجود محدوديتهاي ناشي از وضعيت موجود از لحاظ سازه اي و معماري، نوع کاربري و... روند طراحي با مشکلات بيشتري همراه بوده، لزوم انديشيدن به راهکارهاي متنوع تري را طلب مي نمايد.

" مقاوم سازی " در علم مهندسی عمران به معنای بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیرو­های وارده می­باشد. امروزه از این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می­شود. اگر چه در طرح تقویت سازه تنها افزایش مقاومت المان ها مد نظر نیست و ممکن است از دیگر خواص عناصر جاذب نیروهای زلزله مانند شکل پذیری نیز بهره جست، ولی امروزه کم و بیش دو واژه بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی به یک معنا بکار گرفته می شوند.

 

در زیر به عنوان نمونه به تعدادی از پروژه های مقاوم سازی که در ایران و سایر کشورها انجام شده است می پردازیم.

مقاوم سازی دانشگاه برکلی:

سازه این ساختمان سه طبقه از مصالح بنایی ساخته شده است. برای تقویت لرزه ای آن از روش افزودن بادبند های بیرونی و قالب خمشی داخلی استفاده شده است. تقویت این ساختمان بگونه ای بوده است که نمای تاریخی آن دست نخورده باقی بماند.


نمای اصلی ساختمان که طی تقویت دست نخورده باقی مانده است
قاب بندی و نصب بادبند جدید در اطراف ساختمان برای تقویت سازه در برابر بارهای لرزه ای نصب بادبند در بیرون ساختمان برای تقویت ساختمان تحت بارهای لرزه ای
نصب قاب خمشی فلزی در داخل ساختمان و نصب مهاربندهای افقی برای تقویت سازه ساختمان تحت بارهای جانبی
نصب قاب خمشی فلزی در داخل ساختمان و نصب مهاربندهای افقی برای تقویت سازه ساختمان تحت بارهای جانبی

در زير به برخي از معيارهاي اصلي در يک طرح بهسازي لرزه اي و یا همان مقاوم سازی اشاره مي شود.

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ،

معیارهای فنی در مقاوم سازی :

 • تامین سختی مورد نیاز سازه

لازم است با بررسي دقيق ساختمان و ارائه راهکارهاي مناسب، سختي جانبي سازه بهبود پيدا کند بطوريکه تغيير مکانهاي بوجود آمده در زلزله سطح خطر مشخص، در حد مجاز بوده، رفتار سازه در محدوده سطح عملکرد مورد انتظار قرار گيرد. همچنين با توجه به نقش اساسي اتصالات در حفظ انسجام و يکپارچگي سازه، سختي چشمه اتصال نيز بايد مورد ارزيابي قرار گرفته، در صورت نياز نسبت به ترميم و تقويت آن اقدام گردد.

 • تأمين مقاومت مورد نياز در اعضا

يکي از معيارهاي اصلي در هر طرح مقاوم سازی، کاهش تنش در اعضاي سازه اي ميباشد بطوري که هيچ عضوي تحت تنشهايي بيش از ظرفيت خود قرار نگيرد. از آنجا که بسياري از ساختمانهاي موجود تنها براي تحمل بارهاي ثقلي طراحي شده اند، در صورت اعمال بارهاي جانبي، غالب اعضا بيش از ظرفيت و حدود مجاز آيين نامه اي بارگذاري خواهند شد. چنين مسأله اي در اعضاي خمشي موجب بروز پديده هايي چون تشکيل مفصلهاي پلاستيک، تغييرشکلهاي خميري و ايجاد پيچش هاي ثانويه، گسيختگي برشي مقطع و در اعضاي فشاري کمانش کلي و جزيي مقطع مي گردد. از اين رو لازم است ابتدا با مدلسازي و تحليل دقيق راهکار درنظر گرفته شده براي افزايش باربري جانبي سازه، ميزان بارهاي ثقلي و جانبي وارد بر هريک از اعضا در ترکيبات بارگذاري مختلف مشخص شده، ميزان ضعف اعضا تعيين گردد. در اينصورت جهت افزايش مقاومت عضو مي توان در سازه هاي فولادي از راهکارهايي چون افزودن ورقهاي تقويتي، ورقهاي سخت کننده در نقاط بحراني و جايگزيني اعضا با مقاطع قويتر و در سازه هاي بتني از روشهاي اصلاح جزييات آرماتورگذاري در نقاط بحراني، پس کشيدگي اعضا با استفاده از آرماتور پس کشيده خارجي و... استفاده نمود.

 • سازگاري با کاربري ساختمان

هر طرح مقاوم سازی علاوه بر آن که بايد از نظر معيارهاي فني، سختي و مقاومت مورد نياز ساختمان را تأمين نمايد، ميبايست از سازگاري مناسبي با کاربري ساختمان برخوردار باشد و هيچ گونه تداخلي با نيازهاي عملياتي و بهره برداري ساختمان نداشته باشد.

 • قابلیت اجرا

يک طرح مقاوم سازی زماني مي تواند مناسب و بهينه باشد که علاوه بر آن که معيارهاي پيشگفته را جوابگوست، با امکانات و توانائيهاي اجرائي و ساير محدوديتهاي موجود در اجرا نيز تطابق داشته باشد. متأسفانه متوسط سطح کيفي اجرا و ساخت و ساز در کشور چندان مطلوب نبوده و نمي توان در طرح مقاوم سازی سازه از روشهايي استفاده نمود که در عمل مجري کارآزموده و يا تجهيزات مورد نياز براي انجام آن وجود نداشته باشد. در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته دنيا، روشها و فناوريهاي نوين و مدرن براي بهسازي لرزه اي ساختمان بکارگرفته ميشود که متاسفانه در کشور ما نه فناوري، نه تجهيزات و نه نيروي انساني فني آن وجود دارد. هر طرحي که معيارهاي بهسازي مختلف را تامين نمايد، تا زماني که قابليت اجرا نداشته باشد، نمي تواند هيچ نقشي در بهبود عملکرد سازه ايفا نمايد.

2-    معیارهای اقتصادی در مقاوم سازی :

باتوجه به حجم زياد ساختمان هايي که نياز به مقاوم سازی در برابر زلزله دارند، مسائل اقتصادي و کاهش هزينه ها در روند عمليات مقاوم سازی از اهميت ويژه اي برخوردار است. عموماً پس از ارزيابي وضعيت موجود ساختمان، با ديدگاهي مهندسي ميتوان در سه دسته بندي مناسب جهت اقدام به مقاوم سازی يا تخريب و نوسازي ساختمان اقدام نمود. در صورتي که ميزان ضعف عضو مورد نظر در حدود 0- 35 % باشد تقويت عضو توجيه پذير ميباشد، بين 35% - 70 % جهت به صرفه بودن تقویت لازم است تحليل هاي دقيق اقتصادي در اين مورد صورت گيرد. درآخر در صورتي که ميزان ضعف ساختمان بيش از ۷۰ % باشد تقويت عضو مورد نظر به صرفه نبوده، بايد نسبت به جايگزيني عضو اقدام گردد. با لحاظ اين نسبتهاي ضعف در کل ساختمان ميتوان با ميانگين گيري منطقي، نسبت به تصميم گيري قطعي در مورد امر تقويت و يا تخريب و نوسازي ساختمان اقدام نمود. درصورت تصميم به مقاوم سازی ساختمان، لازم است راهکارهايي که جهت تقويت سازه از نظر فني تحليل و بررسي مي گردد، از لحاظ اقتصادي نيز بطور دقيق ارزيابي شده، حجم عمليات، مقادير مصالح مورد نياز، تجهيزات لازم و بطورکلي هزينه تمام شده برآورد گردد. سپس با درنظر داشتن توأم مسائل فني و اقتصادي، راهکار مناسبتر و مقرون به صرفه تر بعنوان گزينه برتر به مرحله اجرا درآيد.

کاشت میلگرد ، کاشت ، مجری frp ، مقاوم سازی ، مقاومسازی ، کاشت میل گرد ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، نصب میلگرد ، نصب بولت ، کاشت میلگرد ، مقاوم سازی ، مقاومسازی ، کاشت میلگرد کاشت میلگرد ، کاشت ، مجری frp ، مقاوم سازی ، مقاومسازی ، کاشت میل گرد ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت

راهکارهای پیشنهادی مقاوم سازی :

جهت مقاوم سازی سازه هاي نامقاوم در برابر زلزله در سطح عملکرد مورد انتظار، راههاي مختلفي وجود دارد که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود . از هر یک از این راهکارها و يا از ترکيبي از آنها مي توان جهت تقويت و بهسازي سازه  استفاده نمود.

 • تقويت اعضا به صورت موضعي ( مقاوم سازی موضعی )

در مواردي که بر اثر اعمال نيروي زلزله به سازه اعضاي سازه مانند تيرها، ستونها، بادبندها و يا ديوارهاي برشي داراي تنشهاي بيش از حد مجاز و در حد متعارف جهت تقويت باشند، مي توان باربري اعضا را به روشهاي مختلف افزايش داد، مانند:

استفاده از ورقها و پروفيل هاي کمکي در تير، ستون يا بادبند در ساختمانهاي با اسکلت فلزي

تعويض پروفيل تير، ستون يا بادبند در ساختمانهاي با اسکلت فلزي

تقويت تير و ستون در سازه هاي فلزي با محاط کردن آنها در بتن

تقويت تير، ستون و ديوارهاي برشي در سازه هاي بتني با اضافه کردن ابعاد آنها با بتن جديد

تقويت تير، ستون و ديوارهاي برشي در سازه هاي بتني با ژاکت هاي فلزي

استفاده از  FRP در  تقویت سازه هاي بتني

و ...

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

 • رفع يا کاهش نامنظمي در ساختمان

مطابق بند 1-8-2 ایین نامه 2800 ( ویرایش سوم) ساختمان های نامنظم به ساختمان هایی اطلاق می گردد که فاقد یک یا چند ویژگی از ضوابط بند 1- 8- 1 باشند. روش های زیر برخی از راه حل های رفع یا کاهش نامنظمی می باشند :

جدا کردن سازه اي پيش آمدگي ها از سازة اصلي

کاهش فاصلة مرکز جرم و مرکز سختي در ساختمان

کاهش سختي ديافراگم ها در طبقات مجاور نسبت به يکديگر

بستن بازشوهاي بزرگ در ديافراگم ها و ايجاد صلبيت در آنها

توزيع يکنواخت جرم در ارتفاع

و ...

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

 • رفع یا کاهش اثر ساختمان های مجاور

يکي از معضلات بهسازي ساختمانها، اثر مخرب ساختمانهاي مجاور آنها مي باشد. براي رفع اين مشکل ميبايستي فاصلة ساختمان را با استفاده از تعبية ستونهاي جديد و ايجاد فاصله از ساختمان هاي کناري به حد مجاز رساند.

 • تامين سختي جانبي لازم براي سازه

جهت مقاوم سازی ساختمان هايي که داراي سختي جانبي کافي نمي باشند ميتوان از اضافه کردن يا تقويت بادبندي يا ديوار برشي، افزايش صلبيت اتصالات و گره ها، افزايش ظرفيت خمشي تيرها و ستونها و ... استفاده نمود.

 • کاهش جرم ساختمان

با توجه به رابطة مستقيم نيروي زلزلة وارد بر ساختمان با بارهاي ثقلي، با کاهش جرم سازه علاوه بر کاهش تنشهاي ناشي از بارهاي ثقلي در اعضاي سازه، نيروهاي جانبي ناشي از زلزله نيز بر سازه کاهش مي يابند. لذا يکي از روشهاي مقاوم سازی ساختمانها، کاهش جرم ساختمان مي باشد که اين کار يا با کم کردن وزن اجزاي به کار برده شده در ساختمان و يا با حذف طبقات فوقاني میسر است.

 • به کارگيري سيستمهاي جاذب انرژي

با استفاده از سيستمهاي مستهلک کننده (Damper)مي توان تغيير مکان را در قابهاي فولادي کاهش داد. اين سيستم ها نقش قسمتهايي از سازه را بازي مي کنند که انرژي جذب مي کنند. از اين رو پس از يک زمين لرزة شديد، سازه خسارت نمي بيند و جذب کننده هايي که در تکيه گاه درگير نيستند در صورت لزوم تعويض مي شوند.

 • به کارگيري سيستم هاي جدا ساز لرزهاي

روش جداسازي در قالب تکيه گاه سازه اي نرم مانند فنر مورد استفاده قرار مي گيرد. در نتيجه نيروهاي زمين لرزه فقط به صورت جزئي به ساختمان منتقل مي گردند.

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

منتخب روش های مقاوم سازی سازه های بتنی

روشهاي مرسوم مقاوم سازي سازه هاي بتني شامل موارد  زير است:

 • مقاوم سازی به روش ژاکت بتني
 • مقاوم سازی به روش ژاکت فولادي
 • مقاوم سازی به روش استفاده از الياف پليمري ( FRP )
 • مقاوم سازی به روش افزودن مهاربندي فولادي
 • مقاوم سازی به روش افزودن ديوار برشي بتني
 • مقاوم سازی به روش افزودن میراگر ( Damper )

 

هرکدام از روشهاي مقاوم سازی فوق کاربردی خاص دارد که داراي مزايا و معايبي مي باشد. در ادامه به طور مختصر بدان اشاره مي شود.

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

مقاوم سازی به روش ژاکت بتني :

در اين روش با افزايش مقطع تير و ستون از پوشش بتن مسلح اعضا تقويت ميگردند. شكل زیر نمونه اي از اجراي اين روش را به همراه جزييات معمول اجرايي آن نشان مي دهد. کاربرد اين روش در موارد زير است:

 • محصورکردن بتن
 • افزايش مقاومت برشي
 • افزايش مقاومت خمشي
 • افزايش سختي جانبي
 • اصلاح اتصالات در قابها

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP


مزاياي مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی به طورخلاصه بدين شرح است:

 • امکان اصلاح همزمان کليه مشکلات سختي و مقاومتي در قابهاي بتني
 • اصلاح اتصالات در قابها
 • امکان اصلاح باربري ثقلي ستونها
 • سهولت ايجاد پيوستگي بين اعضا
 • عدم نياز به پوشش ضد حريق
 • دخالت ناچيز در معماري

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

مقاوم سازی

مقاوم سازی

جزییات اجرایی مقاوم سازی سازه بتنی به روش ژاکت بتنی

معایب مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی به طورخلاصه بدين شرح است:

 • افزايش وزن قابل توجه در سازه
 • افزايش ابعاد تير و ستونها و کاهش فضاي مفيد
 • زمان زياد براي اجراي طرح
 • هزينه نسبتا زياد
 • نياز به قالب بندي و عمليات اجرايي متعدد

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP


مقاوم سازی به روش ژاکت فولادي :

در اين روش مقطع تير و ستون با استفاده از ورقهاي فولادي تقويت ميگردند. شكل 6 و 7 نمونه هايي از اجراي اين روش را به همراه جزييات معمول اجرايي آن نشان مي دهد.

کاربرد اين روش در موارد زير است:

 • محصورکردن بتن
 • افزايش مقاومت برشي
 • افزايش مقاومت خمشي
 • افزايش سختي جانبی (کم)

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد.

مقاوم سازی

مقاوم سازی


جزییات اجرایی مقاوم سازی سازه بتنی به روش ژاکت فولادی

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

مزاياي مقاوم سازی به روش ژاکت فولادی به طورخلاصه بدين شرح است:

 • امکان اصلاح اغلب مشکلات سازه اي در قابهاي بتني
 • عدم نياز به قالب بندي
 • سرعت اجراي بيشتر نسبت به ژاکت بتني
 • گزينه مناسب براي محصور کردن بتن ستونها
 • عدم وجود مشکلات معماري

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

معایب مقاوم سازی به روش ژاکت فولادی به طورخلاصه بدين شرح است:

 • نياز به پوشش هاي ضد حريق در سازه هاي مهم و افزايش هزينه
 • زمان زياد اجرا و عمليات متعدد کاشت آرماتور و جوشکاري در صورت نياز به افزايش مقاومت خمشي و برشي
 • هزينه زياد
 • نياز به حجم زياد گروت و عمليات تزريق
 • صعوبت بالا و يا عدم امکان اصلاح اتصالات در قابها

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

مقاوم سازی به روش استفاده از الياف پليمري ( FRP ) :

در اين روش مقطع تير و ستون با استفاده از الياف پليمري تقويت مي شوند. شكل زیر نمونه اي از اجراي اين روش را نشان مي دهد.

کاربرد تقویت  بتن به روش frp در زیر آمده است:

 • محصورکردن بتن ستون با frp:

با دورپیچ کردن ستون بتنی با frp می توان خواص بتن ستون را تقویت نمود. در این روش frp دورپیچ شده مانع گسترش ترک های محیطی بتن شده و می تواند سبب افزایش کرنش نهای بتن گردد. تقویت ستون بتنی با frp یکی از پرکاربردترین روش های تقویت با frp محسوب می شود. مهمترین فاکتور در تاثیر تقویت ستون بتنی با frp به شکل مقطع ستون ها مربوط میشود. تقویت ستون بتنی دایره ای با frp بسیار موثر بوده به نحوی که تقویت این ستون ها با frp همیشه به عنوان سریع ترین و اقتصادی ترین روش شناخته شده است.

 • افزايش مقاومت برشي بتن با frp:

افزایش مقاومت برشی تیرها و ستون ها با frp یکی از پرکاربردترین روش های افزایش مقاومت برشی مقاطع بتنی ضعیف می باشد. در تیرها می توان با نصب frp در آویز تیر و یا نصب frp به شکل u شکل یا دورپیچ کامل مقاومت برشی تیر را افزایش داد. بیشترین تاثیر در تقویت برشی تیر بتنی با frp به روش دورپیچ کامل با frp مربوط می گردد. همچنین در تقویت برشی ستون با frp می توان از دورپیچ کردن ستون ها با frp در محل هایی که خاموت گذاری ویژه مورد نیاز می باشد یا خاموت های اجرا شده نیازهای طرح را برآورده نمی سازند استفاده نمود.

 • افزايش مقاومت خمشي با frp:

با نصب frp بر روی تیر یا در زیر آن می توان مقاومت برشی تیر را افزایش داد. در افزایش مقاومت خمشی تیر با frp باید توجه داشت که frp مانند میلگرد کششی عمل می نماید و نباید برای frp سهم فشاری در نظر گرفت. همچنین می توان با نصب frp بر روی ستون بصورتی که الیاف هم امتداد با محور طولی ستون باشند مقاومت خمشی ستون را افزایش داد. برای افزایش مقاومت خمشی ستون با frp باید توجه داشت که روابط طراحی در ستورالعمل های موجود وجود نداشته و می باید طرح خود به استخراج روابط از روی مقالات و کتب طراحی بتنی بپردازد.

مزاياي اين روش به طورخلاصه بدين شرح است:

 • سرعت مناسب اجرا در روش تقویت اعضای بتنی با frp :

در مقایسه با روش های موجود، سریع ترین راه تقویت اعضای بتنی، تقویت با FRP می باشد. مصالح FRP به علت سبک بودن ، شکل پذیر بودن ، عدم نیاز به تجهیزات اجرایی تخصصی و حجیم و سرعت عمل آوری سریع دارای سرعت اجرای بالایی می باشند.

گزينه مناسب براي محصور کردن بتن ستونها در روش تقویت اعضای بتنی با frp :

دور پیچ کردن ستون با FRP در مقایسه با روش ژاکت بتنی باعث تغییر در ابعاد ستون نشده و سختی ستون را افزایش نمی دهد. همچنین استفاده از frp در مقایسه با روش ژاکت فولادی سریع تر بوده و تاثیر کمتری در  تغییر رفتار کلی سازه خواهد داشت.

 • عدم نياز به قالب بندي در روش تقویت اعضای بتنی با frp :

برخلاف روش ژاکت بتنی، استفاده از روش تقویت ستون با frp نیاز به قالب بندی و کیورینگ بلند مدت ندارد.

 • عدم نياز به عمليات تخريبي در روش تقویت اعضای بتنی با frp :

استفاده از روش تقویت با FRP سبب کاهش میزان تخریب در اعضای بتنی را دارد که همین امر سبب آسیب کمتر به بتن در حین اجرای تقویت خواهد شد.

 • عدم وجود مشکلات معماري در روش تقویت اعضای بتنی با frp :


مقاوم سازی

مقاوم سازی سازه بتنی به روش ژاکت FRP

معایب مقاوم سازی به روش استفاده از الیاف FRP به طورخلاصه بدين شرح است:

 • هزينه بسيار زياد
 • نياز به عمليات زيرسازي با ملات مخصوص
 • افزايش هزينه اجرا در صورت قالب بندي نامناسب بتن اجرا شده
 • افزايش پر هزينه مقاومت خمشي
 • عدم امکان اصلاح مقاومت خمشي اعضاي قابها براي مقاصد لرزه اي
 • عدم امکان اصلاح اتصالات
 • عدم اصلاح سختي سازه
 • نياز ضروري به پوششهاي ضد حريق

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

مقاوم سازی بهروش افزودن مهاربندي فولادي :

در اين روش با استفاده از مهاربندهاي فولادي ، سيستم باربر جانبي مناسبي براي سازه درنظر گرفته مي شود. شکل زیر نمونه اي از اجراي اين روش را نشان مي دهد. اين روش براي ايجاد سيستم باربر جانبي و افزايش مقاومت و سختي جانبي کاربرد دارد.

مزاياي روش مقاوم سازي با استفاده از مهاربند فولادي بدين شرح است:

 • سرعت مناسب عمليات اجرايي
 • هزينه مناسب براي افزايش مقاومت و سختي
 • وزن مناسب

با اين حال روش مذکور داراي معايب زير است:

 • تمرکز نيروها در دهانه مهاربندي شده
 • افزايش قابل توجه نيروي محوري در ستونها و نياز به تقويت آنها
 • ايجاد نيروهاي زياد در فونداسيون و لزوم تقويت آن
 • لزوم اجرا در حد فاصل ستونهاي موجود و مشکلات شديد معماري و محدوديتهاي دسترسي

پيچيدگي اتصالات فولادي به قابهاي بتني و ديافراگم


مقاوم سازی

مقاوم سازی سازه بتنی به روش افزودن مهاربند فولادی

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

مقاوم سازی به روش افزودن ديوار برشي بتني :

در اين روش با استفاده از ديوار برشي بتن مسلح ، سيستم باربر جانبي مناسبي براي سازه درنظر گرفته خواهد شد.شکل 10 نمونه اي از جزييات اجرايي اين روش را نشان مي دهد. اين روش برای ايجاد سيستم باربر جانبي و افزايش مقاومت و سختي جانبي کاربرد دارد.

مزاياي روش مقاوم سازي با استفاده از ديوار برشي بتن مسلح بدين شرح است:

 • هزينه بسيار مناسب براي افزايش مقاومت و سختي
 • سادگي اتصال ديوار به قاب بتني و ديافراگم
 • درگيري مناسب با اعضا و سهولت تامين پيوستگي مسير انتقال بار
 • سرعت نسبتا مناسب عمليات اجرايي
 • وزن نسبتا مناسب
 • امکان ايجاد بازشوها و رفع موانع معماري

معایب روش مقاوم سازي با استفاده از ديوار برشي بتن مسلح بدين شرح است:

 • تمرکز نيروها در دهانه مهاربندي شده
 • ايجاد نيروهاي زياد در فونداسيون و لزوم تقويت آن
 • نياز به هماهنگي با طرح معماري

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP


مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی سازه بتنی به روش افزودن دیوار برشی بتنی


شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد.


مقاوم سازی به روش افزودن میراگر ( Damper ) :

در روش­های کنترل غیر فعال سازه نظیر استفاده از مستهلک کننده ­های ویسکوز و ویسکوالاستیک، جذب انرژی حاصل از حرکات نیرومند زمین توسط مستهلک کننده ­ها صورت گرفته و به سیستم سازه اجازه داده نمی­شود که وارد ناحیه غیر خطی گردد. این امر موجب می­شود که مقاومت سازه در برابر زلزله ­های با دوره بازگشت طولانی­ تر (که طبیعتا شدیدتر نیز می­ باشند) بیشتر گردد یا به تعبیر دیگر احتمال فروریزش سازه در برابر این زلزله­ ها کاهش می­ یابد .سیستمهای جاذب یا مستهلک کننده انرژی  (Dampers) بر پایه افزایش ضریب میرایی ساختمان بنا شده ­اند. مهمترین تاثیر میرایی، کاهش دامنه نوسان و پاسخ ساختمان نسبت به نیروهای وارده می باشد و بدین وسیله قسمت عمده­ ای از انرژی ارتعاشی را قبل از رسیدن پاسخ سازه به حد نهایی به هدر می دهند. اتلاف کننده ­های انرژی ممکن است در مهاربندی­ ها، اتصالات و اجزای غیر سازه ­ای و یا دیگر مکانهای مناسب در ساختمانهای موجود قرار داده شوند، لیکن ساده­ ترین و  پرکاربردترین آنها استفاده از میراگر در مهاربندها می باشد که می­توان از آنها در تمامی طبقات ساختمان سود جست.

 


مقاوم سازی به روش افزودن دمپر


کاشت میلگرد و بولت :

در بسیاری از موارد جهت اجرای مقاوم سازی به روش های ژاکت بتنی و فولادی و یا افزودن دیوار برشی یا مهار بند نیاز به کاشت میلگرد یا بولت ضرورت می یابد که در زیر به اختصار در این خصوص توضیحاتی آمده است.

مقدمه

در مواردي براي تقویت عضو لازم است میلگرد یا بولت در داخل بتن کاشته شود. در اکثر موارد عمل کاشت باید طوري انجام پذیرد که مقاومت گیرایی بیش از مقاومت کششی میلگرد یا پیچ باشد. به میلگرد یا پیچ کاشته شده در بتن اصطلاحاً میخچه گفته می شود.

کاشت پیچ یا میلگرد به سه روش مختلف انجام میشود.

 1. کاشت با استفاده از مواد پایه سیمانی
 2. کاشت با استفاده از چسب اپوکسی
 3. کاشت با استفاده از مهار مکانیکی

کاشت با استفاده ازمواد پایه سیمانی

در کارهاي ساختمانی به علت فراموشی در تعبیه ریشه هاي ستون، اجراي ستون در محلهایی غیر از محل استقرار ستون در نقشه، رفع خطا در محل میلگردهاي انتظار و بالاخره عملیات بهسازي از این روش استفاده می شود.

براي کاشت میلگرد ابتدا سوراخی به قطر حدود 4 تا6  میلیمتر بزرگتر از قطر میلگرد و به طول مهاري آن و یا بیشتر به کمک دستگاه دریل، در بتن ایجاد می شود و داخل آن با حجم مناسب ملات روان پر می گردد. ملات روان ترکیبی از آب، سیمان، ماسه، مواد ضد انقباض و روانساز می باشد. پس از پر نمودن نسبی سوراخ با ملات، میلگرد به کمک جک هیدرولیک با فشار به داخل سوراخ رانده شود. بدیهی است مقداري ملات از داخل سوراخ خارج شده و باقیمانده در پیرامون میلگرد در داخل سوراخ متراکم میگردد. ملات داخل سوراخ طی مدت زمان لازم عمل آوري میگردد تا سیمان به مقاومت لازم برسد. بدیهی است اگر میلگرد آجدار بوده و محیط سوراخ مضرس باشد نتیجه رضایت بخشتر خواهد بود.

مراحل اجراي میخچه پایه سیمانی در شکل زیر نشان داده شده است.

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

کاشت با استفاده از مواد اپوکسی

روش کار همانند کاشت با مواد پایه سیمانی است که در آن به جاي سیمان از چسبهاي اپوکسی استفاده می شود. با توجه به چسبندگی فوق العاده زیاد چسبهاي اپوکسی بدیهی است که قطر سوراخ و طول مهاري کوچکتر خواهد شد، در نتیجه عملیات سوراخ کاري سهل تر می گردد. اما قیمت مواد اپوکسی گرانتر است. چسبهاي اپوکسی قدرت گیرش فوق العاده زیاد دارند. بنابراین آنها را نمیتوان به صورت ترکیب کامل بسته بندي و حمل نمود، زیرا به سرعت می گیرند و فاسد میشوند.

چسبهاي اپوکسی به صورت دو یا سه جزئی حمل می گردند. در بعضی حالات این مواد بصورت تفکیک داخل کپسول تعبیه میشوند. کپسول را وارد سوراخ کرده و میلگرد را به درون سوراخ می کوبند، مواد در همان جا  با هم ترکیب شده و چسبندگی به وجود می آید. نمونه اي از کاشت پیچ به کمک مواد اپوکسی داخل کپسول در شکل 2-1-2 نشان داده شده است.

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد.

در بعضی موارد اجزاء چسبهاي اپوکسی در داخل نازل ترکیب و سپس درون سوراخ تزریق میگردند، مراحل کاشت به شرح زیر است:

 1. ایجاد سوراخی با قطر 4 تا 6 میلیمتر بزرگتر از قطر میلگرد توسط دریل.(عمق سوراخ با توجه به نوع چسب متفاوت خواهد بود و می‌بایست به توصیه‌های تولیدکننده و آزمایشات گذشته توجه نمود)
 2. تمیز نمودن گرد و غبار ناشی از حفاري با استفاده از دستگاه مکنده یا برس موئی،
 3. زدودن هرگونه چربی و مواد روغنی، دانه هاي سست و یا سطوح فاقد استحکام و رطوبت از سطوح داخلی سوراخ،
 4. ترکیب نمودن اجزا چسب اپوکسی درون نازل،
 5. تزریق چسب تا میزان دو سوم حجم حفره،
 6. فرو بردن پیچ یا میلگرد به صورت چرخشی داخل سوراخ،
 7. تمیز نمودن مواد اضافی بیرون ریخته از دهانه سوراخ با کاردك و یا ابزار دیگر،

زمان عمل آوري بر اساس درجه حرارت محیط و نوع چسب متفاوت می باشد که پس از گذشت این زمان، بارگذاري قابل اعمال است

مقاومت کششی و برشی پیچ یا میلگرد کاشته شده با چسب اپوکسی

در جدول 2-1-3 مقاومت کششی و مقاومت برشی توصیه شده براي پیچ یا میلگرد کاشته شده با چسب اپوکسی ارائه شده است. این مقدار باید در ضرایب اصلاح مربوطه ضرب گردد تا مقاومت کششی و برشی اصلاح شده بدست آید.

(2-1-1)      (مقاومت کششی یا برشی توصیه شده) × α1 . α2 . α3 =  (مقاومت کششی یا برشی اصلاح شده)

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد.

ضرایب اصلاح :

مقاومتهاي ارائه شده در جدول 2-1-3 به مقاومت جداره سوراخ، مقاومت پیچ یا میلگرد، طول سطح تماس میلگرد و یا پیچ با رزین، نوع و نحوه ایجاد حفره و فاصله بندي سوراخها بستگی دارد. براي محاسبه تنشهاي اصلاح شده میخچه باید از سه ضریب اصلاح مقاومت مصالح پایه، ضریب کاهش مقاومت فاصله بندي سوراخها و ضریب کاهش مقاومت فاصله میخچه ها از لبه سازه استفاده نمود. سه ضریب اصلاح مقاومت باید به صورت همزمان در مقاومتهاي ارائه شده ضرب گردند.

ضریب اصلاح مقاومت مصالح پایه (α1) :

از آنجا که مقاومتهاي معرفی شده براي کاشت میخچه ها در بتن با مقاومت مشخصه Mpa 20 می باشد، براي مصالح بتنی پاي کار با مقاومتهاي مختلف ضریب اصلاح رابطه 2-1-2 معرفی می گردد:

(2-1-2)

که در این رابطه:

: مقاومت مشخصه بتن بر حسب مگاپاسکال می باشد.

ضریب کاهش مقاومت فاصله میخچه ها از یکدیگر (α2) :

بر اساس فاصله بندي سوراخها، ضریب کاهش مقاومت مطابق جدول  2-1-4 محاسبه می گردد.

ضریب کاهش مقاومت به علت فاصله سوراخها از لبه (α3) :

بر اساس فاصله میخچه ها از لبه ضریب کاهش مقاومت مطابق جدول  2-1-5 محاسبه می گردد.

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

کاشت به کمک مهار مکانیکی

در این روش همانند روشهاي قبلی ابتدا سوراخی به قطر حدود 2 میلیمتر بزرگتر از قطر پیچ در بتن ایجاد می گردد، سپس پیچ با مهار مکانیکی را داخل سوراخ قرار می دهند. این پیچ در انتهاي خود داراي پره هاي مخصوصی است که با پیچاندن پیچ باز میشوند و به جدار سوراخ می چسبند پیچ آنقدر سفت می گردد تا پره ها تا جایی که ممکن است به دیوار بچسبند. در این روش نیز طول مهار بسیار کوتاه است. شاید براي بارهاي دینامیکی مناسب نباشند، چون پره ها میتوانند بتن محیطی خود را خرد نمایند ولی به هر حال در کارهاي استاتیکی بسیار عالی هستند (شکل 2-1-3).

هر نوع پیچ مهاري بر حسب قطر و مقاومت میلگرد داراي نیروي برشی و کششی مجاز میباشد که توسط کارخانه سازنده ارائه می گردد.


میخچه هاي مکانیکی

مقاومت برشی و کششی نهایی، مشخصه و طراحی پیچهاي مکانیکی متداول در جدولهاي 2-1-6 و 2-1-7 ارائه شده است. مقاومتهاي ارائه شده براي شرایطی است که فاصله پیچها از یکدیگر و از لبه اعضا کافی باشد و براي استفاده از پیچهاي خاص وهمچنین استفاده از پیچهاي متداول در فواصل کمتر باید از مقاومتها و ضرایب کاهش مقاومت توصیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده نمود. لازم به ذکر است که مقاومتهاي ارئه شده بر اساس مقاومت بتن mpa0 2 می باشد و براي بتن با مقاومت بیشترمیتوان مقادیر جدول زیر را در ضریب  ضرب نمود. استفاده از این روش در بتن با مقاومت کمتر از     mpa0 2 توصیه نمی شود.

همان گونه که در جداول زیر نشان داده شده است، شکل ظاهري بتن (ترك خورده یا سالم) در مقاومتهاي ارائه شده موثر    می باشد.


شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. شرکت مقاوم سازی ، تقویت با FRP ، مقاوم سازی با FRP ، کاشت میلگرد، مجری مقاوم سازی ، اجرای مقاوم سازی با FRP

گردآوری شده توسط شرکت مهندسین کهن کارآزما - مجری و طراح مقاوم سازی

 

You are here مقاوم سازی روش های مقاوم سازی