Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
آیین نامه مقاوم سازی

مطالب آموزشی و آیین نامه ها

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مقاوم سازی ، کاشت میلگرد ، FRP ، طراحی بهینه سازه

شرکت مهندسین کهن کارآزما ارائه دهنده خدمات مهندسی در زمینه های زیر می باشد.

  • طراحی و اجرای مقاوم سازی ساختمان
  • طراحی و نصب FRP (اف آر پی)
  • طراحی و اجرای بهسازی لرزه ای
  • کاشت میلگرد در بتن
  • طراحی بهینه سازه
  • ترمیم بتن آسیب دیده

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره 55423215 تماس حاصل فرمایید.
 

مطالب آموزشی و آیین نامه ها


موضوع: پایان نامه با عنوان ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح ترمیم و تقویت شده با FRP

توضیحات: این فایل شامل پایان نامه  آزمایشگاهی در خصوص تاثیر FRP بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح بوده که در آزمایشگاه سازه دانشگاه تربیت مدرس تحت نظارت اساتید انجام و نتایج به شرح پیوست تقدیم می گردد.

جهت دانلود این فایل در پایین همین صفحه (بخش پیوست ها) فایل با عنوان Evaluation of shear strength of RC deep beams reinforced by FRP را دانلود کنید.


موضوع: روش های ترمیم و تقویت ساختمان

توضیحات: این فایل شامل مطالب آموزشی در خصوص روش های ترمیم، تقویت و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود می باشد که طی یک دوره آموزشی با همکاری خانه عمران برگزار گردید. در این دوره مباحث ترمیم بتن و مقاوم سازی کلی و المانی ساختمان با روش های مرسوم و نوین و با استفاده از مصالح FRP مطرح گردید. همچنین مبانی طراحی با FRP بطور خلاصه تبیین شد.

جهت دانلود این فایل در پایین همین صفحه (بخش پیوست ها) فایل با عنوان Structural Strengthening Methods را دانلود کنید.


موضوع: تقویت ستون بتنی با FRP

توضیحات: این فایل شامل مطالب آموزشی در خصوص نحوه طراحی FRP برای تقویت فشاری ستون می باشد که توسط پروفسور متولی تهیه و تدریس می گردد.مقاومسازی، مقاومسازی

جهت دانلود این فایل در پایین همین صفحه (بخش پیوست ها) فایل با عنوان Column Strengthening by FRP - prof. Motavalli را دانلود کنید.


موضوع: بولتون 14 - fib

توضیحات: این فایل گزارش فنی در خصوص طراحی و دیتیل های اجرایی تقویت خارجی المان های بتنی با FRP می باشد.

جهت دانلود این فایل در پایین همین صفحه (بخش پیوست ها) فایل با عنوان Fib _ 2001 را دانلود کنید.


موضوع: تقویت خمشی ستون های مستطیلی شکل با FRP

توضیحات: این فایل مقاله آقای Monti می باشد که در آن به استخراج روابط ریاضی برای محاسبه افزایش ظرفیت خمشی ستون های مستطیلی می پردازد.

جهت دانلود این فایل در پایین همین صفحه (بخش پیوست ها) فایل با عنوان Column Strengthening by FRP - Biaxial Moment -Monti 2008 را دانلود کنید.


موضوع: کتاب طراحی FRP

توضیحات: این فایل کتاب کامپوزیتهای FRP برای سازه های بتنی مسلح و پیش تنیده می باشد. در این کتاب پروسه تقویت خمشی و برشی تیرها و ستون ها با مصالح FRP تشریح گردیده است.

جهت دانلود این فایل در پایین همین صفحه (بخش پیوست ها) فایل با عنوان FRP Design Book 1 را دانلود کنید.


موضوع: راهنمای ایمنی بار برف FEMA P-957 PERSIAN

ترﺟﻤﻪ:ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ اردﺷﯿﺮي ﻻﺟﯿﻤﯽ - ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻤﺮان ـ ﺧﺎك و ﭘﯽ؛ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﻼد وﯾﺴﯽ - ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻤﺮان ـ ﺳﺎزه؛ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن

توضیحات: هدف راهنماي ایمنی بار برف از سري مجموعه هاي مدیریت خطر، این است که اطلاعاتی پیرامون خطرات یک وضعیت برفی را براي ساختمانها در اختیار سازندگان بنا قرار داده تا با این اطلاعات اقدامات پیشگیرانه را قبل از شروع فصل برفی در مورد ساختمانشان انجام دهند، همچنین اطلاعاتی از کارهایی که باید قبل، در زمان و بعد از رخداد برفی انجام داد ارائه می کند.

جهت دانلود این فایل در پایین همین صفحه (بخش پیوست ها) فایل با عنوان FEMA P-957 PERSIAN را دانلود کنید.

 


 

گرد آوری شده توسط شرکت مهندسین کهن کارآزما، طراح و مجری مقاوم سازیآموزش مقاوم سازی ، آموزش FRP  ، آموزش طراحی مقاوم سازی ، آموزش طراحی FRP ، آموزش کاشت میلگرد ، آموزش تقویت سازه ، آموزش ترمیم بتن ، آموزش بهینه سازی سازه ، آموزش ، آموزش اجرای مقاوم سازی ، آموزش اجرای FRP ، آموزش طرح تقویت بتن ، آموزش طراحی سازه ، آموزش کاشت میلگرد در بتن با رزین اپوکسی ، آموزش آیین نامه FRP ، آموزش نرم افزار FRP ، آموزش مقاوم سازی سازه های بتنی ، آموزش مقاوم سازی سازه های فلزی ، آموزش مقاوم سازی ساختمان ، آموزش نصب FRP ، آموزش تست FRP ، آموزش مقاوم سازی هتل ، آموزش مقاوم سازی مدارس ، آموزش مقاوم سازی اسکله ، آموزش مقاوم سازی سازه های بتنی با FRP ، آموزش مقاوم سازی ساختمان های بنایی با FRP ، آموزش تست کاشت آرماتور ریشه در بتن ، آموزش طراحی سازه سبک ، آموزش طراحی بهینه سازه ، آموزش طراحی سبک و اقتصادی با نرم افزار ، آموزش نرم افزار طرح بهینه سازه ، آموزش روش های کاشت میلگرد در بتن ، آموزش بهسازی لرزه ای ، آموزش مقاوم سازی ساختمان های بتنی ، آموزش مقاوم سازی ساختمان های موجود با FRP ، آموزش ترمیم بتن به روش تزریق ، آموزش ترمیم و تقویت بتن ، آموزش مقاوم سازی به روش تقویت با دیوار برشی ، آموزش مقاوم سازی ستون به روش تقویت با FRP ، آموزش تقویت تیر بتنی با FRP ، آموزش تقویت فونداسیون با میلگرد FRP ، آموزش طراحی بهینه با FRP ، آموزش بهینه سازی  سازه ساختمان ، آموزش طرحی بهینه سازه با نرم افزار ، آموزش بهینه سازی ساختمان های بتنی نرم افزار

شرکت مهندسین کهن کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد.

You are here مقاوم سازی مطالب آموزشی و آیین نامه ها